REGULAMIN

Zapoznaj się z regulaminem który panuje na naszym serwerze klikając wyżej wymienione opcje

Niestosowanie się do regulaminu może grozić kickiem, mutem, tymczasowym banem, banem stałym lub inna karą wymyślona przez administratora. Nie ma określonych kar za przewinienia.

Pamiętaj również, aby szanować wszystkie osoby z administracji oraz ich czas gdyż jest on ograniczony. Zawracanie głowy administracji zgłoszeniami osób, które nie łamią regulaminu, nie będzie tolerowane.

Administracja nie odpowiada za przedmioty utracone w grze przez lagi serwera lub stracone, gdy gracz został z serwera wyrzucony za łamanie regulaminu!

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany regulaminu w miarę potrzeb. Na serwerach istnieje skrócona wersja regulaminu.